8 februari 2010

Woonhuis Van Buchem

Woonhuis van Buchem is een ontwerp van Jaap Bakema uit 1962. Ten tijde van ons ontwerp was de villa een gemeentelijk monument. Inmiddels is het sinds 2015 aangemerkt als rijksmonument. De nieuwe bewoners wilden extra ruimte toevoegen. Dit is opgelost door een ondergrondse uitbreiding onder…
Read More
18 september 2009

Mauritshuis Den Haag

2e ronde architectenselectie Uitgangspunt was dat het Mauritshuis ondergronds verbonden zou worden met het pand aan de overzijde aan het Plein. De insteek van dit plan was om deze route zo duidelijk en helder mogelijk te maken, dankzij de introductie van een nieuwe publieke ondergrondse…
Read More
7 juli 2003

Galerie Erf Vlasblom

Ontwerp voor een nieuwe galerie en kunstenaarswoning op het erf Vlasblom in Rotterdam. Het erf bestaat uit een historische boerderij, paardenstal en oude koeienstal.  Twee kokers die tegen elkaar zijn geschoven vormen het concept. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de primaire ruimtes; de tentoonstellingsruimte en…
Read More
17 juni 2016

BASE Advocaten

Ontwerp kantoor BASE advocaten in Rotterdam In het historisch Scheepvaarkwartier in Rotterdam bevinden zich veel rijksmonumenten. Het pand aan de Zeemansstraat is er daar één van. Het rijksmonument bestaat uit drie voormalige herenhuizen gerealiseerd in circa 1860. In de loop der tijd zijn de drie huizen…
Read More
20 mei 2016

Koedoestal Diergaarde Blijdorp

De nieuwe Koedoestal is een restauratie en vernieuwing van een van de grotere stallen die door architect Sybold Van Ravesteyn in 1939 voor de Diergaarde Blijdorp zijn ontworpen. De glooiende vorm van de kap en de langwerpige S- vormige plattegrond zijn opvallend. De stal is zoveel  mogelijk…
Read More
11 juni 2015

Restaurant en Leeuwenverblijf Blijdorp

Verbouwing rijksmonumenten dierentuin Beide gebouwen maken onderdeel uit van het totaalontwerp dat architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp in de periode 1937-1940 van de vorige eeuw. Tezamen met het tussenliggende terras en colonnade zijn de gebouwen ontworpen als een ensemble in de kenmerkende Van Ravesteyn…
Read More
21 maart 2014

Roofdierengebouw Diergaarde Blijdorp

Ons voorstel bestaat uit een koepel van bamboe die over het bestaande roofdierengebouw van Van Ravesteyn heen is geplaatst. Op deze wijze is een nieuw en vergroot verblijf ontstaan voor de Gelada apen. Het bestaande rijksmonument wordt gerestaureerd. De koepel bestaat uit twee delen waar de…
Read More
17 juli 2013

Dikhuidenvleugel Diergaarde Blijdorp

Restauratie van het rijksmonument de Dikhuidenvleugel uit 1939 van de Rivierahal van de dierentuin Diergaarde Blijdorp. Het complex is ontworpen door Sybold van Ravesteyn en is sinds enkele jaren aangewezen als rijksmonument. Na grondig historisch en kleurtechnisch onderzoek zijn de oorspronkelijke onderdelen hersteld en schoongemaakt.…
Read More