Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Learning Center TU Delft

2e ronde architectenselectie voor een universeel onderwijsgebouw, geschikt voor meerdere gebruikers. Het kavel ligt ingeklemd tussen bestaande gebouwen. Het voorstel bestaat uit één duidelijke ingreep; al het programma zit onder een dak. Dit dak filter het daglicht, geeft beschutting en sluit aan bij de omliggende bebouwing. Aan de pleinzijde loopt het plein van buiten naar binnen en vouwt zich omhoog over de onderwijsruimtes heen.

ontworpen als architect directeur bij Broekbakema

jaar: 2010