16 oktober 2009

Europapark Groningen

Stedenbouwkundige studie in het kader van de manifestatie Intense laagbouw in Groningen. Het studiegebied betrof het gebied rondom een oude kolenkade vlakbij het Europapark. Er is ingezet op een structuur van stadsblokken die een overgang markeren tussen de schaal van het stadion, het omliggende kantorenpark en de individuele…
Read More
7 juli 2006

Rekjavik University

Inzending voor een besloten meervoudige prijsvraag voor de nieuwe economische universiteit van Reykjvaik. De locatie is aan de voet van een zeer groene heuvel aan de rand van de stad. Het masterplan voor de nieuwe campus voorzag in een landschappelijke inpassing van de verschillende gebouwen.…
Read More
25 december 2003

Milieuboulevard Groningen

Prijsvraagontwerp voor een nieuw hoogwaardig bedrijfsterrein in de periferie van Groningen. Het immense dak is voorzien van zonnecellen en verzorgt de duurzame energielevering voor de bedrijven op het terrein. De vorm is ontleend aan het nabijgelegen milieupark en kan beschouwd als een enclave in het…
Read More