Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Milieuboulevard Groningen

Prijsvraagontwerp voor een nieuw hoogwaardig bedrijfsterrein in de periferie van Groningen. Het immense dak is voorzien van zonnecellen en verzorgt de duurzame energielevering voor de bedrijven op het terrein. De vorm is ontleend aan het nabijgelegen milieupark en kan beschouwd als een enclave in het stedelijk weefsel. De binnenzijde van het terrein is bestemd voor opslag, logistiek en expeditie.

Het plan werd beloond met een tweede prijs

Ontworpen met Aldo Vos als SAAS architecten

jaar: 2003