19 september 2020

Logo’s SEW geplaatst

Afgelopen week zijn de beide logo’s van SEW Eurodrive op de nieuwe gevels geplaatst. Alles ziet er weer strak en blinkend uit. De afronding van het project komt hiermee in het zicht.
Read More