Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

VMBO Noordrandcollege

Architectenselectie Europese Aanbesteding

Het oorspronkelijke gebouw is gebruikt als casco voor de nieuwe school. Een leerstraat op de eerste verdieping verbindt alle praktijklokalen met elkaar.

ontworpen als architect directeur van Broekbakema

jaar: 2009