Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Reykjavik University

Plan voor een besloten prijsvraag voor de nieuwe economische universiteit van Reykjvaik. De locatie is aan de voet van een zeer groene heuvel aan de rand van de stad. Het masterplan voor de nieuwe campus voorzag in een landschappelijke inpassing van de verschillende gebouwen. Het betreft studentenhuisvesting, sportgebouwen en onderwijsgebouwen in een losse paviljoen-achtige structuur verbonden door een mooie wandelpromenade.

ontworpen als architect directeur samen met Aldo Vos bij Broekbakema

i.s.m. Sputnik, Juurlink en Geluk, Orri Steinarson en M3V

jaar: 2006