Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Provincie Noord Holland

Voorontwerp voor de herinrichting van de Provincie Noord Holland te Haarlem. Uitgangspunt was om alle ambtenaren samen te voegen op een nieuwe locatie. Hiervoor moest het bestaande pand aan het Houtplein worden uitgebreid met een nieuwbouwvolume. Het jaren ’80 kantoorgebouw zou geschikt gemaakt worden voor de nieuwe organisatie en het Nieuwe Werken.

Ontworpen samen met Erik van Eck als architect directeur van Broekbakema

jaar: 2006