Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Restaurant en Leeuwenverblijf Diergaarde Blijdorp

Verbouwing rijksmonumenten dierentuin

Beide gebouwen maken onderdeel uit van het totaalontwerp dat architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) ontwierp in de periode 1937-1940 van de vorige eeuw.

Tezamen met het tussenliggende terras en colonnade zijn de gebouwen ontworpen als een ensemble in de kenmerkende Van Ravesteyn stijl; moderne architectuur met een romantische inslag. Het gehele complex is sinds enige jaren aangemerkt als rijksmonument.

De renovatieplannen bestonden uit verschillende onderdelen. Enerzijds betrof het de zorgvuldige renovatie van de oorspronkelijke gebouwen, zoveel mogelijk gericht op behoud van de bestaande architectuur. Anderzijds was het uitgangspunt om de gebouwen weer te moderniseren en beter geschikt te maken voor nieuwe functies.

Functies

Het voormalige giraffenverblijf is geschikt gemaakt voor het houden van leeuwen met een binnenverblijf en een nieuw buitenterrein. Aan de achterzijde is er vanwege het dierenmanagement een nieuw nachtverblijf toegevoegd. De voormalige theeschenkerij (voorheen ook de Lotusserre) had een te klein oppervlak voor voedselbereiding. Hierdoor was een deel van de keuken in het restaurant geschoven, wat ten koste ging van het aantal zitplaatsen. Als oplossing is een nieuw gebouwtje aan de achterzijde aan het monument toegevoegd met daarin de opslag, spoelkeuken, twee koelcellen en een kleine verkleedruimte voor het personeel. Het nieuwe Aziatische restaurant Poort naar Azie is nu gevestigd in het vernieuwde horecagebouw.

Nieuwe toevoegingen

Beide nieuwe toevoegingen zijn ondergeschikt aan de rijksmonumenten. Het zijn abstracte gesloten volumes die worden bekleed met verticale houten latten. Door gebruik te maken van een houten schil om de gebouwtjes worden de noodzakelijke buitenruimtes (een overdekte buitenverblijf voor de leeuwen en een binnenplaats) opgenomen in het volume. Hierdoor blijft het gehele complex symmetrisch van opzet.

In het restaurant is een nieuw balkon gehangen dat de capaciteit verder vergroot. Het balkon is afgewerkt met de dezelfde houten latten als de nieuwe volumes buiten. Tevens is dit balkon gebruikt als integrale oplossing om alle noodzakelijke luchtkanalen op te nemen. Zo kon het binnenklimaat van het restaurant weer voldoen aan de huidige eisen zonder de monumentale uitstraling van de Lotusserre tekort te doen.

Renovatie

Het gehele complex is zorgvuldig hersteld. Het oorspronkelijke glazen windscherm met bijbehorende banken zijn teruggebracht. Aangeheeld natuursteenpleister, vernieuwde travertin dakranden en nieuwe stalen kozijnen, voorzien van hoogwaardig en modern glas, bepalen nu weer opnieuw het aanzien van dit bijzondere plekje in de Diergaarde Blijdorp.

Het project is een ontwerp van de architectencombinatie Siebold Nijenhuis Architect, Broekbakema en Kees Rouw [ Architectuur & Onderzoek ]

ontwerp:2012-2013

opgeleverd: juni 2015

fotografie: Ossip van Duivenbode en Kees Stuip

Dierentuin Diergaarde Blijdorp

Historische beschrijving Architectuurinrotterdam