Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Bedrijfspand Hyundai

Bedrijfspand Hyundai

Op het bedrijvenpark Zestienhoven in Rotterdam is het Hyundai Engine Service Center opgeleverd. Hyundai Europe Service Center bv speelt een centrale rol als centrum voor alle opslag en logistieke handelingen voor de aftersales-diensten van Hyundai Heavy Industries aan al haar Europese klanten op het gebied van onderdelen van scheepsmotoren.

Het service center bestaat uit 1200 m2 kantoorruimte verdeeld over 3 lagen met daaraan gekoppeld een opslagruimte van 1800 m2.  De kantoorzijde met de entree,  gesitueerd aan de hoofdas van het bedrijfsterrein, heeft een representatieve gevel  die is uitgevoerd in baksteen. De hal aan de achterzijde van het gebouw is bekleed met sandwichpanelen. Door de gekozen donkere kleurstelling in de materialisering vormen de hal en de kantoren visueel één geheel.

De open kantoorvloeren zijn zodanig ontworpen dat zij, met het oog op de toekomst, flexibel in te delen zijn voor verschillende manieren van gebruik. Alle secundaire functies zoals de toiletruimtes, het verticale transport en installatieruimtes zijn compact samengebracht in een kern om zoveel mogelijk vierkante meters voor de kantoorvloer vrij te spelen.

 

opgeleverd: december 2013

In opdracht van BAM Utitliteitsbouw Rotterdam

Global Marine & Industrial Service BV