Siebold Nijenhuis Architecten (SNA)

Clubgebouw JRC Bergen

Het clubgebouw is de huidige sociale ontmoetingsruimte voor het personeel van het Instituut voor Energie van het JRC te Petten. Deze was qua inrichting verouderd en moest heringericht en uitgebreid worden. Het gebouw is gekoppeld aan het clubgebouw van de tennisvereniging. De oorspronkelijke kappenstructuur is uitgebreid met een nieuwe kap. De binnenafwerking bestaat uit prefab houten wandbekleding en de buitenzijde wordt bekleed met zwarte Zinklook delen.

oplevering 2013

ontworpen als architect directeur van Broekbakema